Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen aile hukuku, toplumun en temel yapı taşı olan ailenin düzenlenmesi ve korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır.

Aile Hukuku alanında başlıca verdiğimiz; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evliliğin iptali davaları, 6284 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler kararlarının alınması, tedbir/iştirak/yoksulluk/yardım nafaka davaları, nafaka artırım davası, nafakanın azaltılması davası, nafakanın kaldırılması davası, soybağının kurulması davası, soybağının reddi davası, evlat edinme davası, velayet ve vesayet davaları, miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar, mal rejimi davaları olup, Aysan Hukuk Bürosu olarak aile hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklarda da hukuki destek sunmaktayız.