İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve imtiyazlar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Aysan Hukuk Bürosu olarak başta hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması, idari para cezalarına karşı itiraz ve iptal davalarının açılması, idarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davalarının açılması, kamulaştırma davaları olmak üzere idare hukuku alanına giren tüm işlerde hukuki destek sunmaktayız.