Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen miras hukuku, kişilerin ölüm ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra mal varlıklarının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Aysan Hukuk Bürosu olarak başlıca veraset ilamının alınması, veraset ilamının iptali davaları, vasiyetname hazırlama, vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyetin iptali davaları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlama, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, reddi miras davaları, ortaklığın giderilmesi davaları konularında çalışmalarımız olup, diğer miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda da hukuki destek sunmaktayız.