Sağlık hukuku, disiplinler arası bir hukuk dalı olup anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve sair hukuk dallarını da alakadar etmektedir.

Sağlık hukuku, tıbbi işlemlerden kaynaklanan hastanın hakları ve yükümlülükleri, sağlık personellerinin ve sağlık kuruluşlarının hak ve yükümlülükleri, yasal durumları ile ilgilenmektedir.

Aysan Hukuk Bürosu olarak tıp hizmetlerinde gerçekleşen yanlış tedavi uygulamaları, tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve günümüzde fazlaca şahit olduğumuz sağlık çalışanlarına saldırı durumlarında ve sağlık hukuku kapsamında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlıklarda da hukuki destek sunmaktayız.