Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku bünyesinde yer alan, ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, Ticaret Kanunu'nda düzenlenen kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirketleri kapsadığı gibi çek, bono, poliçe vb. kıymetli evrakları da kapsar.

Aysan Hukuk Bürosu olarak esas sözleşmenin hazırlanması ve güncellenmesi, şirket kuruluşu ve tescili, haksız rekabetten doğan uyuşmazlıklar, şirket birleşmeleri bölünme ve devralma danışmanlığı, ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arası ilişkilerin kararlaştırılması, şirket alacaklarının yasal yollarla tahsili, şirket yapılandırmaları gibi şirketler hukukun kapsadığı uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek vermekteyiz.