Sözleşme; iki veya daha çok kişi arasında, birbirleri ile uyumlu irade beyanlarını sunarak hukuki bir sonuç meydana getirmek üzere yapılan anlaşmadır.

Sözleşmeler Hukuku, sözleşmelerin kurulması, sözleşmede bulunması gereken hususlar ve sözleşmenin sonlanmasını kapsayan uyuşmazlıkları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Aysan Hukuk Bürosu olarak sözleşmelerin kurulması, sözleşme taslaklarının oluşturulması, esaslı unsurların belirlenmesi, genel işlem şartlarının belirlenmesi, sözleşmenin sonlanması gibi konularda ve sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda da hukuki destek vermekteyiz.