Tüketici hukuku, , kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Tüketici işlemlerinden ve tüketiciye yönelik gerçekleştirilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklara bakan, özel görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi'dir.

Aysan Hukuk Bürosu olarak tüketici hakem heyeti başvuruları, tüketici sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi, tüketici kredilerinden kaynaklanan davalar, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tüketici hukukundan kaynaklanan her çeşit uyuşmazlık konusunda hukuki destek sunmaktayız.